สื่อวีดีโอที่เหมาะสมกับเว็บไซต์

norasit-sitivechvichit_vdo

การปรับแต่งวีดีโอก็เช่นเดียวกันควรจะมีการดัดแปลงทั้งภาพและ เสียง เพื่อไม่ให้ไปซ้ำกับโลกโซเชียลเพื่อป้องกันการโดนมองว่าเว็บไซต์ของท่านเป็นแสปมนั่นเอง ซึ่งท่านสามารถโหลดโปรแกรมตัดต่อวีดีโอได้ โดยการปรับภาพและเสียงเพียงเล็กน้อยท่านก็สามารถนำไฟล์เหล่านั้นไปใช้ได้แล้ว และถ้ามีลายน้ำส่วนตัวด้วยยิ่งดี

vdo_setting

setting_videoseo_vdo_setting